Rezygnacja osoby nadzorującej

2015.04.20

Zarząd IndygoTech Minerals S.A. („Emitent”, „Spółka”) informuje, iż w dniu 20 kwietnia 2015 roku Spółka otrzymała oświadczenie o złożeniu przez Pana Jerzego Bartosiewicza rezygnacji z Rady Nadzorczej Emitenta z dniem 20 kwietnia 2015 roku. 

 

Zarząd Emitenta informuje, iż na najbliższym posiedzeniu Rada Nadzorcza dokona uzupełnienia swego składu w drodze kooptacji.

© 2021 IndygoTech Minerals