Uzupełnienie - korekta raportu rocznego za 2014 rok

2015.05.01

Zarząd IndygoTech Minerals S.A. ("Emitent", "Spółka") informuje, że z uwagi na nieczytelność niektórych informacji zawartych w jednostkowym raporcie rocznym Spółki za 2014 rok, publikowanym w dniu 30 kwietnia 2015 roku ponownie przekaże do publicznej wiadomości odrębnym raportem skorygowany jednostkowy raport roczny za 2014 rok w dniu 1 maja 2015 roku.

 

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

© 2021 IndygoTech Minerals