Korekta skonsolidowanego raportu okresowego za I kwartał 2015 roku

2015.05.15

Zarząd IndygoTech Minerals S.A. („Emitent”, „Spółka”) informuje, iż w opublikowanym w dniu 14 maja 2015 roku skonsolidowanym raporcie okresowym za I kwartał 2015 roku („Raport”) wystąpiły błędne dane. Przedstawienie błędnych danych w wybranych pozycjach wynikało z pomyłki redaktorskiej.

Szczegółowe informacje dotyczące korekty zawarte są w załączniku do raportu.

Zgodnie z § 6 ust. 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych (…) skorygowany skonsolidowany raport za I kwartał 2015 roku zostanie wysłany osobnym raportem okresowym w dniu publikacji niniejszego raportu bieżącego.

 

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Pliki do pobrania

© 2021 IndygoTech Minerals