Raporty bieżące

Data Symbol Źródło Raport
2016.11.11 39/2016 ESPI Zmiana terminu publikacji skonsolidowanego raportu za III kwartał 2016 rok
2016.10.06 37/2016 ESPI Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji Spółki
2016.10.05 36/2016 ESPI Powiadomienie o transakcjach na akcjach Emitenta dokonanych przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze
2016.08.26 34/2016 ESPI Zmiana terminu publikacji skonsolidowanego raportu półrocznego za 2016 rok
2016.08.09 33/2016 ESPI Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu IndygoTech Minerals S.A. w dniu 9 sierpnia 2016 roku
2016.08.09 31/2016 ESPI Wybór biegłego rewidenta
2016.08.09 32/2016 ESPI Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie IndygoTech Minerals S.A. w dniu 9 sierpnia 2016 r.
2016.07.14 27/2016 ESPI Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia IndygoTech Minerals S.A., zmiana statutu wraz z projektami uchwał
2016.07.05 26/2016 ESPI Powołanie osoby zarządzającej
2016.06.27 25/2016 ESPI Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu IndygoTech Minerals w dniu 27 czerwca 2016 roku
2016.06.27 23/2016 ESPI Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie IndygoTech Minerals S.A. w dniu 27 czerwca 2016 r.
2016.06.27 22/2016 ESPI Rezygnacja osoby nadzorującej
2016.06.27 24/2016 ESPI Powołanie osoby nadzorującej
2016.06.24 21/2016 ESPI Uchwała KDPW w sprawie ustalenia dnia wymiany akcji Spółki
2016.06.15 19/2016 ESPI Uchwała GPW w sprawie zawieszenia obrotu akcjami Spółki w związku z procedurą ich scalenia
2016.06.14 18/2016 ESPI Złożenie do KDPW wniosku o scalenie akcji Spółki
2016.06.10 17/2016 ESPI Wyznaczenie dnia referencyjnego oraz złożenie wniosku do Giełdy Papierów Wartościowych w sprawie zawieszenia obrotu akcjami Spółki w związku z procesem scalenia akcji
2016.06.09 16/2016 ESPI Umorzenie akcji własnych Spółki w KDPW
2016.06.01 15/2016 ESPI Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INDYGOTECH MINERALS S.A. oraz projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2016.05.24 14/2016 ESPI Rejestracja zmian w statucie w związku z umorzeniem akcji własnych, obniżeniem kapitału zakładowego oraz scaleniem akcji
2016.05.02 13/2016 ESPI Nabycie akcji własnych w celu umorzenia
2016.05.02 12/2016 ESPI Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu IndygoTech Minerals w dniu 2 maja 2016 roku
2016.05.02 11/2016 ESPI Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie IndygoTech Minerals S.A. w dniu 2 maja 2016 r
2016.04.21 10/2016 ESPI Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu IndygoTech Minerals w dniu 11 kwietnia 2016 roku
2016.04.12 7/2016 ESPI Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie IndygoTech Minerals S.A. w dniu 11 kwietnia 2016 r.
2016.04.12 8/2016 ESPI Rezygnacja osoby nadzorującej
2016.04.12 9/2016 ESPI Powołanie osób nadzorujących
2016.04.06 6/2016 ESPI Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia IndygoTech Minerals S.A. wraz z projektami uchwał oraz zmianami Statutu
2016.03.16 5/2016 ESPI Zmiana terminu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia IndygoTech Minerals S.A. wraz z projektami uchwał
2016.03.10 4/2016 ESPI Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia IndygoTech Minerals S.A. wraz z projektami uchwał
2016.01.29 3/2016 ESPI Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w 2015 roku
2016.01.29 2/2016 ESPI Daty przekazywania raportów okresowych w 2016 roku
2016.01.14 1/2016 ESPI Aktualizacja założeń strategii na 2016 rok

© 2022 IndygoTech Minerals