Raporty bieżące

Data Symbol Źródło Raport
2018.07.18 30/2018 ESPI Wybór firmy audytorskiej
2018.06.07 28/2018 ESPI Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na ZWZ w dniu 07 czerwca 2018 roku
2018.06.07 26/2018 ESPI Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 07 czerwca 2018 roku
2018.06.07 27/2018 ESPI Powołanie osób nadzorujących
2018.06.01 24/2018 ESPI Rezygnacja osoby nadzorującej
2018.05.28 23/2018 ESPI Terminy przekazywania raportów okresowych w 2017 roku - korekta
2018.05.24 21/2018 ESPI Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej - korekta
2018.05.15 18/2018 ESPI Wypowiedzenie ze skutkiem natychmiastowym umowy o badanie z DORADCA Auditors sp. z o.o.
2018.05.11 17/2018 ESPI Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz z projektami uchwał.
2018.05.10 16/2018 ESPI Uzupełnienie raportu rocznego za 2017 rok
2018.04.30 10/2018 ESPI Rezygnacja osób nadzorujących
2018.04.30 11/2018 ESPI Powołanie osób nadzorujących
2018.02.28 5/2018 ESPI Rezygnacja osoby zarządzającej
2018.02.28 6/2018 ESPI Rezygnacja osoby nadzorującej
2018.02.28 9/2018 ESPI Program naprawczy związany z zakwalifikowaniem akcji Spółki do segmentu Lista alertów
2018.02.28 8/2018 ESPI Powołanie osoby zarządzającej
2018.02.28 7/2018 ESPI Powołanie osób nadzorujących
2018.01.31 4/2018 ESPI Rezygnacja członka Rady Nadzorczej - korekta
2018.01.30 3/2018 ESPI Terminy przekazywania raportów okresowych w 2018 r.
2018.01.18 1/2018 ESPI Rezygnacja członka Rady Nadzorczej

© 2022 IndygoTech Minerals